Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

Mục tiêu phát triển Nhà trường

Đăng lúc: 07:13:33 02/07/2024 (GMT+7)

Mục tiêu phát triển Nhà trường: Phấn đấu trở thành Trường Đại học kỹ thuật Y Dược trong hệ thống các Trường Đại học Y Dược Việt Nam phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ trên đại học đạt 70% vào năm 2017 và  80% vào năm 2020 để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng  đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị  hiện đại phục vụ  đào tạo 4000 học sinh - sinh viên.
Đáp ứng cơ bản nhu cầu  nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ; phấn đấu  đến năm 2020 có bệnh viện trong Trường, quy mô bệnh viện 100 gường bệnh.
Đảm bảo đủ kinh phí cho các hoạt  động  đào tạo, nghiên cứu khoa học,chăm sóc sức khoẻ cộng đồng,  sử dụng hiệu quả nguồn tài chính.
Tổng số cán bộ, giảng viên hiện có: 186 người, trong đó:
- Tiến sỹ: 04
- Bác sỹ CKII: 04
- Thạc sỹ: 68
- Bác sỹ CKI, Dược sỹ CKI, ĐDCKI: 09
- Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân: 78
- Cao đẳng: 16
- Trung cấp, CNKT: 07
Các ngành nghề đào tạo:
* Đào tạo chính quy:
- Hệ cao đẳng:
1. Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
2. Cao đẳng Hộ sinh
3. Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm y học
4. Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học
5. Cao đẳng Dược
6. Cao đẳng Dinh Dưỡng
7. Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng
8. Cao đẳng Kỹ thuật phục hình răng
9. Cao đẳng Y sỹ
10. Cao đẳng YHCT
* Đào tạo văn bằng 2:
- Hệ cao đẳng:
1. Điều dưỡng
2. Hộ sinh
3. Kỹ thuật xét nghiệm y học
4. Kỹ thuật hình ảnh y học
5. Dược
* Đào tạo cùng lúc 2 chương trình:
- Hệ cao đẳng:
1. Điều dưỡng
2. Hộ sinh
3. Kỹ thuật xét nghiệm y học
4. Kỹ thuật hình ảnh y học
5. Dược
* Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng:
- Hệ cao đẳng chính quy
- Điều dưỡng
- Dược
- Hệ liên thông VLVH
1. Điều dưỡng
2. Hộ sinh
3. Kỹ thuật xét nghiệm y học
4. Kỹ thuật hình ảnh y học
5. Dược
 
* Về quan hệ quốc tế:
Nhà trường đã có quan hệ với:
- Tổ chức y tế Thế giới (WHO), UNICEF, UNFPA
- Tổ chức O3 SIDA Thuỵ Điển
- Tổ chức HVO, Trường Đại học Comlumbia của Mỹ
- Tổ chức ANESVAD Tây Ban Nha
- Tổ chức Bom
- Đào tạo Y sỹ Trung cấp, Cử nhân Y khoa cho nước Cộng hoà Nhân dân Lào.
Quy mô đào tạo: 4000 - 5000 học sinh, sinh viên
Định hướng phát triển của Trường: Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đội ngũ giảng giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất. Phấn đấu sớm nâng cấp Trường trở thành Trường Đại học  kỹ thuật Y - Dược trong hệ thống các trường Y Dược Việt Nam.
    

Tin khác