Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 15:31:47 14/07/2015 (GMT+7)

 
 Cơ cấu tổ chức:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng

0989314759

2

Lê Đình Hảo

Phó trưởng phòng

0912276227

3

Lê Văn Thành

Phó trưởng phòng

0985657336

4

Lê Bá Toàn

Chuyên viên

0985635123

5

Lê Đăng Ngọc

Nhân viên

0904915856

6

Mai Văn Thanh

Chuyên viên

0395753477

7

Lê Văn Quyền

Chuyên viên

0989344556

8

Nguyễn Mạnh Hùng

Nhân viên

0912949758

9

 Lê Thị Lan Phương

Nhân viên

0944728969

10

Nguyễn Thành Luân

Nhân viên

0903422034

11

Trần Thị Huệ

Nhân viên

0946021668

12

Vũ Thị Tuyến

Nhân viên

0988989145

13

Lê Thị Thương

Nhân viên

0392754950

 
 

Tin khác