Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

THÔNG BÁO Kết luận giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024

Xem chi tiết

* THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Xem chi tiết

* NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG TRÁNH RÉT ĐẬM, RÉT HẠI HÃY BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA BẠN!!!

Xem chi tiết

*TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.

Xem chi tiết

* game nổ hũ kingbets TỔ CHỨC GẶP MẶT, CHÚC MỪNG VÀ TRAO QUÀ CHO LƯU HỌC SINH LÀO NHÂN 48 NĂM QUỐC KHÁNH CHDCND LÀO

Xem chi tiết

* Gặp mặt, giao lưu với các lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ CHỦ CHỐT, game nổ hũ kingbets

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBCCVC

Xem chi tiết

* THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ CHỦ CHỐT, game nổ hũ kingbets

Xem chi tiết

* THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG game nổ hũ kingbets

Xem chi tiết

* THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Xem chi tiết

game nổ hũ kingbets – TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO DENGUE

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Xem chi tiết

TIÊM VACCINE PHÒNG COVID – 19 CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH – SINH VIÊN game nổ hũ kingbets

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾ HOẠCH HÈ NĂM 2021 CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC SINH SINH VIÊN game nổ hũ kingbets

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TẬP THỂ, CÁ NHÂN; CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN SỐ 14/CĐ - UBND NGÀY 26/5/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN SỐ 13/CĐ - UBND NGÀY 20/5/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Xem chi tiết
12