Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HS-SV game nổ hũ kingbets HƯỞNG ỨNG 76 NĂM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Đăng lúc: 07:40:07 09/11/2023 (GMT+7)

Cách đây 76 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta- Hiến pháp năm 1946. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đương phát triển mới của lịch sử lập hiến tại Việt Nam. Qua nhiều năm, đất nước ta đã 5 lần xây dựng, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi (từ Hiến pháp 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 đến Hiến pháp năm 2013) các Hiến pháp đã ngày càng làm rõ hơn những khía cạnh về quyền và nghĩa vụ của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.
khauhieu-16839819402682076978609.jpg
 Giá trị của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ngày càng bộc lộ rõ trong xã hội hiện đại. Sự phát triển của đời sống xã hội không thể tách rời những quy tắc có tính bắt buộc chung của pháp luật. Xã hội cảng phát triển càng đòi hỏi giải quyết những vấn đề mới trong quan hệ giữa cá nhân các công dân, giữa công dân và xã hội. Tính tối thượng của pháp luật vừa đảm bảo các nhu cầu khách quan của con người, xã hội, vừa góp phần vào việc xây dựng ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, vào sự phát triển văn minh.
Tôn vinh và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ viên chức, người lao động và HS-SV Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa không ngừng rèn luyện, tìm hiểu các văn bản, chính sách, nhằm nắm bắt, đánh giá, lựa chọn các thông tin một cách đúng đắn, từ đó xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong tập thể Nhà trường. Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai các văn bản đến cán bộ viên chức, người lao động và HS-SV, xây dựng quy chế, quy định trong đơn vị đối với cán bộ, viên chức, người lao động và HS-SV. Những buổi lên lớp của thầy cô, những giao tiếp thường nhật của cán bộ phòng, ban đối với người học, hay những buổi hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với HS-SV đều cho thấy việc phát huy dân chủ trong trường học ngày càng cao.
Qua 63 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa trên cơ sở chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã hiện thực hóa nhiệm vụ, có nhiều thành công trong sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân,  góp phần vào công cuộc đổi mới của quê hương đất nước.