Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

THÔNG BÁO V/v công khai danh sách dự kiến HSSV hệ chính quy được hưởng các chế độ chính sách Miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ đồ dùng học tập.

Đăng lúc: 09:59:53 10/11/2023 (GMT+7)

 THÔNG BÁO
V/v công khai danh sách dự kiến HSSV hệ chính quy được hưởng các chế độ chính sách Miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ đồ dùng học tập.
         
          Kính gửi:    - Giáo viên chủ nhiệm
                             - Học sinh sinh viên các lớp
 
Căn cứ Quyết địnhsố: 358/QĐ-CĐYT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa;
          Ngày 09/11/2023, Hội đồng xét Chế độ chính sách đã họp và thông qua danh sách dự kiến ( có danh sách kèm theo )
          Sinh viên xem danh sách, nếu có thắc mắc, khiếu nại, bổ sung về đối tượng được hưởng các chế độ chính sách sinh viên  vui lòng liên hệ với Phòng Công tác HSSV để được giải  quyết.
                           Thanh Hóa, ngày 10 tháng 11 năm 2023.
                                             TP. CÔNG TÁC HSSV
                                                          ( Đã ký )