Trang chủ - Game nổ hũ kingbets

* HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 CỦA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ game nổ hũ kingbets .

Đăng lúc: 10:49:05 15/12/2023 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã ban hành Hướng dẫn số 86-HD/ĐU hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 đối với đảng viên và các chi bộ trực thuộc.
Theo chủ trương trên, từ ngày13tháng 12 đến ngày14tháng 12 năm 2023, các chi bộ trong toàn Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế đã tiến hành hội nghị đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 theo lịch cụ thể như sau:
TT
Chi bộ
Thờigian
1
Chi bộ Khoahọc - Khảo thí
08h, ngày 13/12/2023
2
Chi bộ Hệ Nội
08h, ngày 13/12/2023
3
Chi bộ Y cơ sở
14h, ngày 13/12/2023
4
Chi bộ Hệ Ngoại
14h, ngày 13/12/2023
5
Chi bộ Đào tạo – Công tác sinh viên
08h, ngày 14/12/2023
6
Chi bộ Kỹ thuật Y học.
08h, ngày 14/12/2023
7
Chi bộ Tổ chức – Tài chính.
14h, ngày 14/12/2023
8
Chi bộ Khoa học cơ bản.
14h, ngày 14/12/2023
9
Chi bộ Phòng khám bệnh.
14h, ngày 14/12/2023
10
Chi bộ Sinh viên
08h, ngày 14/12/2023
 
Tại các hội nghị, các chi bộđã đánh giá kết quả công tác năm 2023 trên các mặt: thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị;công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng; công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể. đánh giá thực trạng công tác lãnh chỉ đạo của các chi bộ trong một năm. Các chi bộ đãthẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để các chi bộ phấn đấu hoàn thành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong năm tới.
Một nội dung trọng tâm của Hội nghị được các chi bộ nghiêm túc thực hiện làtiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại từng đảng viên trong chi bộ. Các đảng viên đều tự giác, trung thực, nghiêm túc trong viết bản tự kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, từ đó tự đề ra giải pháp phấn đấu khắc phục sửa chữa phù hợp với từng cá nhân. Nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, mang tính tự phê bình và phê bình cao, khách quan, dân chủ đã giúp đồng chí của mình thấy được những mặt còn hạn chế trong năm để sửa chữa, phấn đấu trong năm tới.
Các đồng chí trong Ban Chấp hàng Đảng bộ được phân công dự và chỉ đạo tại các Hội nghị đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của các chi bộ trong năm 2023 và chỉ ra những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường trong năm 2024. Trên cơ sở đó, định hướng cho các chi bộ nghiên cứu, bổ sung vào phần phương hướng nhiệm vụ phù hợp với nội dung chỉ đạo của từng chi bộ đối với các đơn vị trực thuộc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy các cấp và kết thúc thành công tốt đẹp. 
z4976256764575_e4e53b7daa78479bccf9d7e9e61896f1.jpg
 
z4975929723031_58c651db7e0803eea8899cff4746590d.jpgz4975929743820_194b9fb2fc86d3f58c2238a7bf10fc27.jpgz4975929767027_8709b932534581e1c458294bbcd365f2.jpgz4975929814316_8691fd30bba7d5137af2becb0f5563bb.jpgz4975931206327_7ad223b2c0f26d336c9233e2523cc552.jpg